BOUWSTEEN: Energie & Milieu

BOUWSTEEN: Energie & Milieu

  Gedreven door de klimaatdiscussies wordt rampspoed voorspeld voor de energievoorziening. De praktijk is dat we door de introductie van alternatieve vormen van energievoorziening het pad van de fossiele brandstoffen reeds hebben bijgesteld. Dit betekent niet dat winning van steenkool, olie en gas tot een einde komt. Het zal gefaseerd minder worden, parallel met de introductie van nieuwe technologieën. Dit uit-faseren zal waarschijnlijk de 50 jaar in de toekomst overschrijden. Vloeibaar gas gebruik zal in deze tijd toenemen voor brandstoftoepassingen die moeilijk in zijn geheel door nieuwe energiebronnen kunnen worden vervangen. Voorbeelden hiervan zijn de voortstuwing van grote oceaangaande schepen, militaire tramsportmiddelen, vliegtuigen, etc.. Daarentegen kan verwacht worden dat fossiele brandstoffen voor auto’s in het dagelijks gebruik volledig zullen zijn vervangen door elektrische of waterstof krachtbronnen en wel binnen de 50 jaar toekomstperiode.
  Het winnen van fossiele grondstoffen zoals aardolie en gas zal zelfs na de 50 jaar toekomstperiode onverminderd doorgaan. Het is zelfs mogelijk dat steenkool nog lang, maar mogelijk korter dan de 50 jaar toekomst periode, zal worden gewonnen in landen met grote steenkool reserves en bestaande steenkool vergassingsinstallaties die feed stock (Nafta) verschaffen voor verdere downstream producten in de petrochemische en chemische industrie. De productie van nafta uit aardolie en gas is vele malen groter dan de productie van benzine, diesel, stookolie en kerosine. Nafta is de grondstof voor verdere petrochemische en chemische industriële- en consumenten producten.
  Windmolens zullen verder worden ontwikkeld evenals zonnepanelen voor persoonlijk- en industrieel gebruik. Het maatschappelijke draagvlak zal er wel toe leiden dat de windmolens offshore worden geplaatst en land gebonden windmolens grotendeels worden uit gefaseerd. De trend in nieuwe energievormen zal mogelijkheden bieden tot nieuwe ontwikkelingen in industriële producten en toepassingen.
  Een nieuwe technologische ontwikkeling in de energievoorziening is het generen van elektriciteit uit het wegen- en/of fietspadnet. De integratie van zonnepanelen in asfaltdragers wordt al getest in proefvakken. De verwachting is dat binnen de komende 50 jaar periode deze techniek op grote schaal zal worden toegepast.
  Kernenergie is nog niet afgeschreven. Nieuwe kerncentrales worden nog steeds gebouwd en de ontwikkeling van nieuwe kernfusiereactoren en Thorium MSR (Molten Salt Reactor) zal leiden tot een schonere toepassing van kernenergie en potentieel zelfs het oplossen van het kernafval probleem door fusie van langlevende radioactieve isotopen.
  Door de opinie-bouwende rapportages over klimaatbeheersing door CO₂ reducties en gebruik van fossiele brandstoffen is Nederland alle vele jaren voorbereid op deze ontwikkeling. Het milieubewustzijn en de wetgeving is geactualiseerd en bewaking van verdere ontwikkelingen wordt nauwkeurig gevolgd en voorbereid voor aanvullende wetgeving. Resultaat is een steeds schoner en meer milieubewust land. Deze trend heeft aanleiding gegeven tot nieuwe ondernemingen en een progressieve aanpak van de circulaire economie.
  Het gevaar is dat in de toekomst door globalisering de gevoelens van andere opkomende naties niet dezelfde conclusies trekken voor een leefbaar milieu. Dit betekent een reëel gevaar voor de leefbaarheid in ons deel van de wereld. Zal de VN een echte grip krijgen op de ‘sustainable growth’ strategie in de wereld en nieuwkomers op de industriële markt in het gelid krijgen?