Home

Home

De Stichting NEW BABYLON 3 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen.
Hierdoor kun je als particulier en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

Fiscale naam: Stichting NEW BABYLON 3, Inspiration Lab
Fiscaal nummer (RSIN): 857229680
Contactgegevens:
Weststraat 8
4501JG OOSTBURG
secretariaat@newbabylon3.nl
IBAN: NL07RABO 0317209426
BIC: RABONL2u

NEW BABYLON 3 vervolgt haar pad in 2019 om ons maatschappelijk doel te bereiken: “Hoe gaat de Zwinregio er in de toekomst uit zien en wat kunnen we daar aan bijdragen om de samenleving met zowel creatieve als praktische projecten vooruit te helpen?”.

We werken met een vaste groep van mensen in een dynamische omgeving. We kunnen een beroep doen op een groot aantal personen en organisaties uit ons netwerk. In totaal zijn nu zo’n 50 mensen betrokken bij de activiteiten van NEW BABYLON 3. De dynamiek in NEW BABYLON 3 is enorm! De veranderingen in technologie en samenleving zijn dusdanig dat alle zaken die we veronderstellen in de trends en consequenties voor de bouwstenen dagelijks veranderen of op zijn minst moeten worden bijgesteld. Dat maakt ons werk boeiend en uitdagend.

Met lezing/debatavonden toetsen we onze ideeën bij het publiek en met de resultaten kunnen we onze manifesten verfijnen en nog actueler maken. Onderwerpen voor deze debatavonden hebben altijd een link naar de bouwstenen die we in eerdere publicaties hebben verwoord. U kunt deze terugvinden op de website www.newbabylon3.nl. We verwachten in augustus een eerste update te publiceren in de vorm van manifest 2.0-2019.

We werken ook verder in werkgroepen met actuele projecten, o.a.:

  • Het Hospitality Opleidingstraject geboren uit de dringende behoefte het aanbod van personeel voor de hospitality sector snel te verbeteren (Bouwsteen: Economie-Onderwijs). Dit project in een ver gevorderd stadium en we verwachten te kunnen starten in september 2019. De basis hiervoor is een overeenkomst tussen onderwijsinstituten en hospitality ondernemers waaraan de komende maanden de laatste hand wordt gelegd.
  • Het project voor zelfrijdend openbaar vervoer (Bouwsteen: Transport en Mobiliteit). Het publieksvriendelijker maken van het geautomatiseerd openbaar vervoer kan worden bereikt door introductie van een ‘door-to-door’ service met kleine vervoerseenheden. Voor dit project wordt nu de technische haalbaarheid onderzocht. Bij een positieve conclusie gaat dit project verder naar een uitvoeringsfase dat waarschijnlijk ca, vier jaar tijd in beslag zal nemen.
  • Gewasdiversiteit in de landbouw (Bouwsteen: Landbouw en Voedselvoorziening) is een project waarvoor al ruim een jaar vooronderzoek heeft plaatsgevonden en in 2019 zal worden afgerond. Het project is gebaseerd op de behoefte voor duurzame landbouwproducten.

NEW BABYLON 3 heeft in 2018 de contacten met West Vlaanderen geïntensiveerd. In de groep van medewerkers zijn nu verschillende Vlaamse specialisten opgenomen. Ook de contacten met de overheden van West-Vlaanderen vinden nu regelmatig plaats. Vlaamse specialisten nemen actief deel in de diverse werkgroepen.

U kunt de activiteiten van NEW BABYLON 3 volgen op de website www.newbabylon3.nl. Publicaties uit verschillende media die een link hebben met de studies die raakvlakken hebben met de onderwerpen/bouwstenen van NEW BABYLON 3 vindt u ook op de website door te klikken naar de blog of direct kunt zien op inspiration-lab.newbabylon3.nl.

Wilt u hier aan bijdragen dan nodigen we u graag uit om contact op te nemen met ons secretariaat; telefoon nr. +31 6 2075 0905 secretariaat@newbabylon3.nl

——————————————

* ga rechtstreeks door naar het vernieuwde Blog ‘Inspiration Lab’

NEW BABYLON 3 is een zienswijze op het leven zoals dat in de toekomst in West-Zeeuws-Vlaanderen en de regio zou kunnen ontstaan. Een zienswijze die voortkomt uit een traject van denken, discussiëren en verbeelden. Met maandelijkse momenten van uitwisseling waarin alledaagse én wetenschappelijke kennis filosofisch getoetst en verdiept wordt en waaraan artistieke reflectie een extra dimensie geeft.
Dit project is onderverdeeld in een aantal thema’s of ‘bouwstenen’ en van iedere ‘bouwsteen’ is een aparte pagina gemaakt met een inleidende tekst. In deze tekst worden actuele ontwikkelingen uiteengezet en van daaruit wordt verder gedacht naar de toekomst.<br/ > Die bouwstenen zijn: Bestuur, Economie, Energie & Milieu, Fysiek Wonen, Gezondheidszorg, Klimaat, Landbouw / Voedselvoorziening, Onderwijs, Transport en Mobiliteit
Van alle gebruikte bronnen wordt ook een aparte pagina gemaakt met een literatuurlijst.
Veel mogelijke inspiratiebronnen, die een breder inzicht geven en uitnodigen tot verder lezen, vindt u op PINTEREST