ANBI Rapportage Doelsteling en Overzicht van activiteiten 2018-2023

ANBI Rapportage Doelsteling en Overzicht van activiteiten 2018-2023

NEW Babylon 3: Doelstellingen en Overzicht van activiteiten 2018 -2023.

NEW BABYLON 3 is een stichting die zich toelegt op projecten die de toekomstbestendigheid van de Zwinregio over 50 jaar moeten versterken. Hiervoor worden lezing en debatavonden georganiseerd en project/werkgroepen opgezet waaraan NEW BABYLON 3 actief meewerkt en waar nodig financiering bijdraagt en/of bemiddelt.

Het kapitaal in NEW BABYLON 3 is initieel ingebracht door de oprichters en donaties van geïnteresseerde deelnemers aan de lezing/debatavonden. Verder wordt een beroep gedaan op externe geldschieters zoals de Gemeente Sluis, de Provincie Zeeland en externe stichtingen.

NEW BABYLON 3 is sinds 2017 actief met lezing- en debatavonden. 27 Debatavonden hebben plaatsgevonden die, behalve tijdens de Coronaperiode, regelmatig zijn georganiseerd. Onderwerpen zijn altijd gerelateerd aan de door NEW BABYLON 3 gekozen bouwstenen die een invloed (kunnen) hebben op de toekomst van de Zwinregio.

De resultaten van debatavonden hebben geleid tot nadere studies en projecten die middels werkgroepen verder zijn uitgewerkt. Voorbeelden van werkgroepen zijn:

1. Ontwikkeling van de werkgelegenheid en opleidingen in de toeristische sector.

De Zwinregio, speciaal het West-Zeeuws-Vlaamse deel hiervan, heeft al sinds jaren een schrijnend tekort aan gekwalificeerde werkkrachten in de hospitality sector. NEW BABYLON 3 onderzocht methodes om daar iets aan te doen. Hoe zijn we tewerk gegaan:

Hospitality Academy Zwinregio logoAanvang inventarisatie 2018. Uitwerking gedurende 2018-2019 gevolgd door oprichting van de Stichting ‘Hospitality Academy Zwinregio’ (HAZ) in mei 2019. De HAZ is samengesteld uit een 14-tal Nederlandse hospitality ondernemers en 3 onderwijsinstituten (VO, MBO en HBO).

Vanaf studiejaar 2019 zijn MBO studenten geplaatst bij de deelnemende ondernemers

Direct na oprichting zijn contacten gelegd met Vlaamse onderwijsinstituten en hospitality ondernemers. Doel hiervan is associatieovereenkomsten te sluiten met gelijkwaardige Vlaamse onderwijsinstituten en ondernemers. En kennismakingsbezoek aan de mbo-opleiding in Terneuzen heeft plaatsgevonden in februari 2020.

De Coronaperikelen zijn de oorzaak van vertraging in het werkschema. Desalniettemin zijn medio 2020 activiteiten voor een awareness programma opgestart met het doel meer jongeren te werven voor een baan in de hospitality sector. Op verzoek van de Provincie Zeeland is ook meegewerkt aan een onderzoek voor de tijdelijke huisvesting van studenten en seizoenwerkers in de hospitality sector. Dit rapport is medio 2020 gepresenteerd aan de Provincie.

NEW BABYLON 3 beëindigd haar activiteiten in de HAZ per 31 december 2023. De activiteiten worden overgenomen door de leden van de Stichting en in een nader te bepalen vorm voortgezet.

2. Gezondheidszorg in de Zwinregio.

Op verzoek van de gezondheidszorginstituten in de Zwinregio is door NEW BABYLON 3 een programma opgestart het doel de samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse ziekenhuizen te verbeteren.

Sinds 2019 zijn uitgebreide studies ondernomen om de algemene gezondheidszorg, de wettelijke kaders, de verzekeringsmethodiek, de EU-regelgeving en het politieke- en maatschappelijk draagvlak in kaart te brengen. De betrokken partijen zijn door NEW BABYLON 3 samengebracht in een debatavond waarin hun posities konden worden toegelicht en vormen van samenwerking verder konden worden onderzocht.

Een vervolg lezing/debatavond heeft plaatsgevonden in november 2023 waarin is besloten de problematiek verder onder te brengen in een door NEW BABYLON 3 opgerichte werkgroep onder leiding van een professionele projectleider.

3. Landbouw en duurzaamheid/gewasdiversificatie.

Dr. Walter de Milliano, een in Oostburg wetenschapper en zaaizaadontwikkelaar, kreeg in 2023 een enorme erkenning voor de ontwikkeling van zijn Sorghumrassen die geschikt zijn voor koudere klimaten. Meer dan 20 jaar wetenschappelijk en praktisch onderzoek resulteren in een internationale publicatie waarin de Canadese universiteit van Manitoba, en het Franse ‘Institut-Agro’ Montpellier de DUSORMIL Sorghumrassen kwalificeren als een substituut voor andere voedingsgewassen zoals maïs.

Sorghum, een van origine tropisch gewas, is een voedzaam en veerkrachtig gewas dat zich uitstekend leent voor de circulaire landbouw. Dit stimuleert de voedselindustrie om Sorghum meer en meer te integreren in de koudere klimaten zoals het noordelijk deel van Europa..

Uitgebreid onderzoek heeft bewezen dat het malen van DUSORMIL Sorghumgranen resulteert in een betere meelkwaliteit met een goede korrelgrootte, microstructuur en droogte in vergelijking met andere Sorghumrassen voor ons klimaat. Dit opent de weg naar onbelemmerde toepassing in brood en bakkerijproducten.

Het familiebedrijf DUSORMIL BV is gevestigd in Oostburg op de Hoeve Dierkensteen. Het heeft drie werknemers in dienst die werken aan verdere ontwikkeling en zaadverkoop in binnen- en buitenland. De DUSORMIL Sorghumrassen worden verder toegepast voor veevoeder in de vorm van silage, krachtvoer, bier en dranken, vezelproductie voor bouwstoffen, grondstoffen voor bio-ethanolproductie en als bodemverbetering. Zowel de stengel als de granen worden optimaal gebruikt en dit gewas is daarmee een voorbeeld voor de circulaire landbouw.

NEW BABYLON 3 heeft in samenwerking met de Provincie Zeeland dit project financieel en met mankracht ondersteund.

4. Transport en logistiek

In 2019 heeft een gedetailleerd onderzoek plaatsgevonden naar grensoverschrijdend zelfrijdend privaat- en openbaarvervoer. Zowel de technische stand van zaken bij nationale- en internationale ontwikkelaars van de technologie, de stand van telecommunicatie/internet ontwikkelingen, de goedkeuringsmogelijkheden voor het toelaten van deze vervoersmethode, de verzekeringstechnische acceptatie van zelfrijdend vervoer alsook het maatschappelijk draagvlak is in detail onderzocht.

Dit onderzoek is afgesloten in 2020 met de conclusie dat volledig geaccepteerd zelfrijdend vervoer waarschijnlijk een tijdsbeslag zal innemen van minimaal 10 jaar.