Wat behelst New Babylon 3?

Wat behelst New Babylon 3?

 
Galerie de OUVERTURE begint met een nieuw project: ‘New Babylon 3’. Het idee is ontstaan na een gesprek met de weduwe van Constant Nieuwenhuys in Madrid en gebaseerd op het gedachtengoed van Constant Nieuwenhuys .
Constant Nieuwenhuys (1920-2005) vormde samen met onder anderen Karel Appel en Corneille de Nederlandse component van de wereldberoemde Cobra groep van kunstenaars. In 1956 slaat Constant een andere weg in. Hij keert de schilderkunst de rug toe en stort zich vol overgave op een groots architectonisch en urbanistisch project: New Babylon.
In maquettes, tekeningen, films, grafiek en manifesten verbeeldt hij zijn ideeën over een moderne en vooruitstrevende samenleving. Dankzij aankopen in de jaren zeventig en belangrijke schenkingen van de kunstenaar, beheert het Gemeentemuseum Den Haag de grootste collectie werken van New Babylon ter wereld.
Utopie
In de jaren vijftig van de twintigste eeuw verandert de maatschappij aanzienlijk. Fabrieken automatiseren veel van hun processen en de welvaart neemt langzaam toe. Het auto- en vliegverkeer groeit waardoor mensen zich steeds gemakkelijker, sneller en verder kunnen verplaatsen. Door een nieuwe balans tussen werk en vrije tijd krijgen mensen meer ruimte voor zelfontwikkeling. Door deze maatschappelijke ontwikkelingen is een nieuwe inrichting van de wereld volgens Constant noodzakelijk.
New Babylon
Met zijn utopische New Babylon creëert hij een ideale wereldwijde stad van de toekomst waarin dynamiek centraal staat en waar ‘verticaal’ geleefd wordt. Zijn flexibel in te richten gebouwen
bestaan uit op pilaren gebouwde, netvormige structuren die zich uitstrekken over Europa. Deze structuren bestaan uit verschillende sectoren met meerdere niveaus waartussen de mens zich te voet en met liften beweegt. Klimaat, lucht en licht worden kunstmatig geregeld. Onder de gebouwen door rijden auto’s, bussen en vrachtwagens. Op het dak is er ruimte voor voetgangers, groene wandelpromenades en landingsbanen voor vliegverkeer.
Homo Ludens
Constant gaat met New Babylon uit van een alternatieve, volledig geautomatiseerde maatschappij, waarin arbeid overbodig is geworden. Hierdoor is de mens vrij om zich volledig te richten op het ontwikkelen van creatieve ideeën. De bewoner van New Babylon, de Homo Ludens (de spelende mens), bepaalt zelf het steeds veranderende uiterlijk van zijn leefomgeving zonder beperkingen of grenzen. Omdat de mens in het dagelijks leven alle ruimte heeft om zich creatief te uiten, zal de noodzaak kunst te maken verdwijnen. De autonome kunstdisciplines –schilder- en beeldhouwkunst, dans en theater – gaan op in het spel van het scheppen van het leven zelf.
Het is een zienswijze op het leven zoals dat in de toekomst in West Zeeuws Vlaanderen en de regio zou kunnen ontstaan. Het is kunstzinnige benadering vanuit filosofische en creatieve, soms utopische, zienswijzen zoals die van toepassing zouden kunnen zijn op ons deel van het Koninkrijk en de omringde regio.
Om het project gestalte te geven is een voorbereiding, middels open en vrijblijvende gesprekken, noodzakelijk. We willen dit doen met een aantal mensen die, vanuit hun hun kennis en ervaring, een bestaand beeld aan een toekomstig beeld voor onze regio voor ogen hebben. Belangrijk in deze gesprekken moet zijn dat gedachten niet worden beperkt door vaste opvattingen maar dat het creatieve vermogen nieuwe lijnen en ideeën naar voren brengt.
Wij verwachten dat dit belangeloos en onbaatzuchtig denken zal leiden tot onverwachte richtingen en creatieve invullingen die meer te bieden hebben dan bestaande economische conventies en handelsovereenkomsten. Juist daarom stellen we in het project nieuw Babylon 3 de tijdsduur op 50 jaar omdat niemand er dan echt een daadwerkelijk belang aan kan hechten of zijn belang aan kan koppelen. We vragen ons dus af; hoe gaat de wereld en onze regio er over 50 jaar uit zien!
Samenwerkingsproject bedrijfsleven, filosofie en kunst
Naar een uitdagende toekomstvisie op West-Zeeuws-Vlaanderen
Op 29 oktober om 11.00 uur start het project New Babylon 3 in Galerie De OUVERTURE, Cadzand-Bad. Het idee is ontstaan na een gesprek van Willem BEHR (kunstenaar én galeriehouder) met de weduwe van Constant Nieuwenhuys (1920-2005) in Madrid en gebaseerd op het gedachtengoed van de voormalige Cobra-kunstenaar. Constant verbeeldde in maquettes, tekeningen, films, grafiek en manifesten zijn ideeën over de samenleving van de toekomst. Hij noemde die New Babylon.
New Babylon 3 is een zienswijze op het leven zoals dat in de toekomst in West-Zeeuws-Vlaanderen en de regio zou kunnen ontstaan. Een zienswijze die voorkomt uit een traject van denken, discussiëren en verbeelden. Met maandelijkse momenten van uitwisseling in de tot sociëteit veranderde galerie. Waarin alledaagse én wetenschappelijke kennis filosofisch getoetst en verdiept wordt. En waaraan artistieke reflectie een extra dimensie geeft.
Bedenker en initiatiefnemer is kunstenaar/galeriehouder Willem Behr. Hij vond een viertal topmensen uit de wereld van bedrijf en beleid bereid als ‘stakeholders’ mee te werken. Het zijn Ad Bastiaansen, ondernemer en bestuurslid van enkele ( big data ) ondernemingen ; Jacques le Grand, voormalig directeur van industriële- en IT bedrijven en eigen ondernemer, en Marinus Puyenbroek, Senior Adviseur EU Public Affairs van de Provincie Noord-Brabant. In ‘bouwstenen’ zetten zij de actuele ontwikkelingen op 11 thema’s uiteen en denken van daaruit 50 jaar verder naar de toekomst. De thema’s omvatten belangrijke aspecten van de samenleving zoals veiligheid, onderwijs, economie, wonen, energie en landbouw/voedsel voorziening.
Op 29 oktober is de aftrap onder leiding van Nico Out (Het Verschil Maken), journalist, adviseur, organisator én moderator van het Filosofisch Café Middelburg. Hij interviewt Willem Behr over het project, hij stelt de stakeholders voor en houdt een inleiding met de titel: Filosofie en kunst als aanjagers van maatschappelijke innovatie. Die inleiding levert materiaal voor een eerste discussie. Wie mee wil denken, luisteren en praten is van harte welkom. New Babylon 3 combineert diepgang met toegankelijkheid, is serieus, maar ook onderhoudend.