debat “Gezondheidszorg in de Zwinregio” 2018-12-07

debat “Gezondheidszorg in de Zwinregio” 2018-12-07

“Gezondheidszorg in de Zwinregio”

Op vrijdag 7 december jl. organiseerde NEW BABYLON 3 een debat- en discussieavond over “Gezondheidszorg in de Zwinregio” in het ontvangstcentrum van de Golfclub Oostburg. Zo’n 100 deelnemers en geïnteresseerden zorgden voor een boeiende en succesvolle avond. Kernpunten waren: bereidheid tot samenwerking van de ziekenhuizen in de Zwinregio. Niet alleen zorg uit directe omgeving, maar de beste zorg uit de regio.
Met medewerking van: Frank Lescauwaet, directeur AZ ZENO Knokke-Heist, René Smit, directeur AZ ZORGSAAM Terneuzen, Anita Pijpelink, fractieleider PvdA, provinciale Staten Zeeland en Joba van den Berg, fractielid CDA Tweede Kamer, portefeuille Gezondheidszorg

debat gezondheidszorg New Babylon 3 in de Golfclub te Oostburg

Het is duidelijk dat René Smit ook naar de toekomst kijkt. Een paar uitspraken:
Het is niet waarschijnlijk dat Zorgsaam er over enkele decennia nog zo uitziet als nu. Samenwerking in de regio is zeer noodzakelijk en hiervoor dienen grensbarrières opgeruimd te worden (bijv. diploma erkenning).
Stelling van Zorgsaam: aansluiting bij een groot stedelijk gebied voor àlle ZWINREGIO ziekenhuizen. Partners in een dergelijke samenwerkingsovereenkomst zouden dan niet alleen de ziekenhuizen: (UZ Gent, AZ Maria Middelares Gent, AZ St Jan en St Lucas Brugge, AZ ZENO Knokke, AZ ALMA Eeklo) maar ook gezondheidscentra in de gehele regio inclusief huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, etc. moeten omvatten. Het zorgmodel zou hierdoor uitgebreid kunnen worden naar eHealth, preventieve zorg, thuiszorg, verpleeghuizen, etc. Het is vanzelfsprekend dat zowel de Vlaamse als de Nederlandse verzekeraars in dit plan meegenomen moeten worden.
Frank Lescrauwaet (dir. AZ ZENO Knokke) heeft dezelfde visie en moedigt verdere discussie aan. Hij deed enkele voorstellen om direct aan te pakken als voorbode van verdere samenwerking:
– Voor bepaalde medische disciplines nu al kijken om artsen aan te stellen die in beide ziekenhuizen kunnen werken.
– Samenwerken aan organisatie en opleidingen. Convergeren van structuren om verdere samenwerking soepeler te laten verlopen.
– Spoedzorg beter op elkaar afstemmen en mogelijk opzetten in een vaste organisatievorm.
– Communicatie met de burger moet beter. Burger beslist zelf waar hij zijn gezondheidszorg onderbrengt.

Met de havenovereenkomst Gent/Terneuzen/ Vlissingen is alles mogelijk in grensoverschrijdend gezondheidsland

Politieke inbreng: Anita Pijpelink. Kernpunt van haar betoog is de natuurlijke verbondenheid in de Zwinregio op gebied van cultuur/economie, broeinest van innovatie, dezelfde taal maar oppassen voor belemmeringen:
– Opleiding/waardebepaling van diploma’s

– Bestuursrechtelijk zaken die gebonden zijn aan natiestaten. Wetten en regelgeving.
– Gezondheidszorg is een maatschappelijke zaak en de politiek zal er zich altijd mee bemoeien
– Zwinregio kan een voorbeeld worden van goede samenwerking maar de politiek kijkt ook naar een grotere regio vorming. Het probleem is aanwezig in alle grensregio’s
– Kernpunt: Niet eigen zorg en eigen onderwijs, maar beste zorg en beste onderwijs


Een volgend initiatief van NB3 is om in een werkgroep de mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen en verdere samenwerking te bevorderen. De werkgroep beoogt bovendien dat er een model volledige samenwerking/integratie tot stand komt in de Zwinregio dat als voorbeeld verder gebruikt kan worden in andere grensgebieden. NB3 heeft zich aanbevolen om als vliegwiel/organisator op te treden en verdere ideeën uit te werken.

Een transcriptie van het geluid van het gehele debat vindt u hier

Met vriendelijke groet en prettige feestdagen toegewenst.