ANBI Rapportage Doelsteling en Overzicht van activiteiten 2018-2022

ANBI Rapportage Doelsteling en Overzicht van activiteiten 2018-2022

NEW Babylon 3: Doelstellingen en Overzicht van activiteiten.

NEW BABYLON 3 is een stichting die zich toelegt op projecten die de toekomstbestendigheid van de Zwinregio over 50 jaar moeten versterken. Hiervoor worden lezing en debatavonden georganiseerd en project/werkgroepen opgezet waaraan NEW BABYLON 3 actief meewerkt en waar nodig financiering bijdraagt en/of bemiddelt.

Het kapitaal in NEW BABYLON 3 is initieel ingebracht door de oprichters en donaties van geïnteresseerde deelnemers aan de lezing/debatavonden. Verder wordt een beroep gedaan op externe geldschieters zoals de Gemeente Sluis, de Provincie Zeeland en externe stichtingen.

NEW BABYLON 3 is sinds 2017 actief met lezing- en debatavonden. 24 Debatavonden hebben plaatsgevonden die, behalve tijdens de Coronaperiode, regelmatig zijn georganiseerd. Onderwerpen zijn altijd gerelateerd aan de door NEW BABYLON 3 gekozen bouwstenen die een invloed (kunnen) hebben op de toekomst van de Zwinregio.

De resultaten van debatavonden hebben geleid tot nadere studies en projecten die middels werkgroepen verder zijn uitgewerkt. Voorbeelden van werkgroepen zijn:

⦁ Ontwikkeling van de werkgelegenheid en opleidingen in de toeristische sector.
De Zwinregio, speciaal het West-Zeeuws-Vlaamse deel hiervan, heeft al sinds jaren een schrijnend tekort aan gekwalificeerde werkkrachten in de hospitality sector. NEW BABYLON 3 onderzocht methodes om daar iets aan te doen. Hoe zijn we tewerk gegaan:

Hospitality Academy Zwinregio logo
Aanvang inventarisatie 2018. Uitwerking gedurende 2018-2019 gevolgd door oprichting van de Stichting ‘Hospitality Academy Zwinregio’ (HAZ) in mei 2019. De HAZ is samengesteld uit een 14-tal Nederlandse hospitality ondernemers en 3 onderwijsinstituten (VO, MBO en HBO).

Vanaf studiejaar 2019 zijn MBO studenten geplaatst bij de deelnemende ondernemers.

Direct na oprichting zijn contacten gelegd met Vlaamse onderwijsinstituten en hospitality ondernemers. Doel hiervan is associatieovereenkomsten te sluiten met gelijkwaardige Vlaamse onderwijsinstituten en ondernemers. En kennismakingsbezoek aan de mbo-opleiding in Terneuzen heeft plaatsgevonden in februari 2020. Een vervolgbezoek bij de hospitality ondernemers was gepland maar door de Coronaontwikkeling uitgesteld tot september 2022.

De Coronaperikelen zijn de oorzaak van vertraging in het werkschema. Desalniettemin zijn medio 2020 activiteiten voor een awareness programma opgestart met het doel meer jongeren te werven voor een baan in de hospitality sector. Op verzoek van de Provincie Zeeland is ook meegewerkt aan een onderzoek voor de tijdelijke huisvesting van studenten en seizoenwerkers in de hospitality sector. Dit rapport is medio 2020 gepresenteerd aan de Provincie.

⦁ Gezondheidszorg in de Zwinregio.

Op verzoek van de gezondheidszorginstituten in de Zwinregio is door NEW BABYLON 3 een programma opgestart het doel de samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse ziekenhuizen te verbeteren.
IN 2019 en 2020 zijn uitgebreide studies ondernomen om de algemene gezondheidszorg, de wettelijke kaders, de verzekeringsmethodiek, de EU-regelgeving en het politieke- en maatschappelijk draagvlak in kaart te brengen. De betrokken partijen zijn door NEW BABYLON 3 samengebracht in een debatavond waarin hun posities konden worden toegelicht en vormen van samenwerking verder konden worden onderzocht.

In 2019 tot 2022 hebben verschillende samenkomsten deze samenwerkingsideeën verder besproken en uitgewerkt. Er wordt gewerkt aan verschillende knelpunten op het politieke- en concurrentiebeperkende vlak. Een vervolg lezing/debatavond is gepland voor november 2023.

⦁ Landbouw en duurzaamheid/gewasdiversificatie.
Sinds 2017 wordt in werkgroepverband gewerkt aan een project voor ‘gewasdiversificatie’. De doelstelling hiervan is nieuwe gewassen te introduceren die zonder meer aan het bestaande graan/maïs menu kunnen worden toegevoegd in het veevoederpakket.

De nieuwe gewassen zijn veredelingen van de tropische graansoort Sorghum en zijn duurzamer en milieuvriendelijker dan traditionele graansoorten. Sorghum groeit zowel op droge en arme grondsoorten als ook op klei- en lössgronden. Sorghum is resistent tegen de meeste plantenziektes, gebruikt minder dan de helft aan gewasbeschermingsmiddelen, gebruikt heel weinig stikstof bemesting en bindt op een electieve manier CO₂.

De Sorghum ontwikkeling is gebaseerd op meer dan 20-jarig wetenschappelijk en praktisch veldonderzoek. Sinds 2019 zijn op Nederlandse-, Europese en Afrikaanse locatie proefvelden verbouwd. Sinds 2020 is dit uitgebreid tot reguliere productievelden.
De werkgroep zal mogelijk in 2023 zijn werk beëindigen als de verdere activiteiten worden ingebracht in nieuw te vestigen R&D- en zaadproductiebedrijven.

⦁ Transport en logistiek
In 2019 heeft een gedetailleerd onderzoek plaatsgevonden naar grensoverschrijdend zelfrijdend privaat- en openbaarvervoer. Zowel de technische stand van zaken bij nationale- en internationale ontwikkelaars van de technologie, de stand van telecommunicatie/internet ontwikkelingen, de goedkeuringsmogelijkheden voor het toelaten van deze vervoersmethode, de verzekeringstechnische acceptatie van zelfrijdend vervoer alsook het maatschappelijk draagvlak is in detail onderzocht.

Dit onderzoek is afgesloten in 2020 met de conclusie dat volledig geaccepteerd zelfrijdend vervoer waarschijnlijk een tijdsbeslag zal innemen van ca. 10 jaar.

De werkgroep heeft het resultaat in 2020 ingebracht in de werkgroep ‘Living Lab’ van het project ‘Slimme mobiliteit van de Provincie Zeeland.